30 Aralık 2019

Bipolar

Depresyonların büyük çoğunluğu mani epizotları(nöbet, kriz) olmadan gerçekleşir. Fakat duygu durum bozukluğu olan bazı kişiler hem depresyon hem mani yaşar. Bu nedenle bu kişilere, manik depresyon olarak da bilinen iki kutuplu duygu durum bozukluğu teşhisi konulur. Kişi depresyon ile aşırı mutluluk hissi arasında gidip gelir. Mani dönemlerinde aşırı coşkulu, mutlu, konuşkan, heyecanlı ve özgüvenli olabilir. Gerçekleştirilebilirliğine hiç aldırmaksızın her türlü hayali kurabilir.  Depresif dönemlerde ise tam tersine tüm coşku ve heyecanını yitirerek hayattan yüzünü çevirebilir. İntiharı dahi düşünecek kadar umudunu yitirmiş ve bitkin hissedebilir. Her iki dönem de hastalar için kâbusa dönüşmeye müsaittir. (Smith , ve diğerleri, 2017, s. 542)

                                                                                                            Psikoloji Öğr.Fatih ULUSOY


Smith , E. E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus , G. R., Bem , D. J., & Maren, S. (2017). Atkinson & Hilgard, Psikolojiye Giriş, 14. Edisyon. (Ö. Öncül, & D. Ferhatoğlu, Çev.) Ankara: Arkadaş Yayınları.

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram