30 Aralık 2019

Şizofreni

Şizofreni bazen dereceli inzivaya çekilme ve uygun olmayan davranış süreci olarak gelişir. Bazen şizofreni aniden başlar, büyük bir karmaşa ve duygusal sarsıntıyla belirlenir. Düşünce ve dikkat bozuklukları, algı bozuklukları, duygulanım bozuklukları ve azalan işlev yeteneği şizofreninin başlıca özelliklerindendir. Şizofreni, insanlığı en az 200 yıldır etkilemektedir ve nüfusun yaklaşık %1’ inde görülmektedir. Erkeklerde ve kadınlarda eşit derecede görülür. Şizofreniye sahip kişiler sık sık psikiyatrik ve tıbbi yardım almalıdır. Doğrudan tıbbi maliyet, sadece ABD’de 20 milyar dolardan fazladır. (Torrey , 1995)Bu bozukluk genellikle kişi kariyerine başladığı ve aile kurduğu sırada, geç ergenlik veya erken yetişkinlik döneminde başlar. Bu nedenle hastaların hayatını büyük ölçüde etkilemektedir. Ne yazık ki şizofreni en çok damgalanan bozukluklardan biridir.

Psikoloji Öğr.Fatih ULUSOY

Torrey , E. F. (1995). Survivng Schizophrenia: A manuel for families, consumers and providers (3rd edition). New York : Harper Perennial .

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram